Det er et enkelt, men historisk greb, som Carlsbergfondet med formand Flemming Besenbacher nu foretager sig. Carlsbergfondet tager nu et opgør med…