Mens virkeligheden er blevet vendt på hovedet i en tid, hvor dit arbejde ikke længere er et sted, men en aktivitet, har coronapandemien sat gang i…