Renten på danske statsobligationer er siden starten af det nye år faldet, og det er noget, som boligejerne kan bruge.Renten på den tiårige…