Termometeret her sidst i januar matcher meget godt humøret i de danske virksomheder, der er presset af nedlukning og en bundfrossen omsætning. Men…