Det er nødvendigt, at landbruget reducerer sine udledninger af drivhusgasser, med hvad der svarer til 8 mio. ton CO2 inden 2030. Det er vurderingen…