Mens hele verden venter utålmodigt på coronavacciner, arbejder forskere og medicinalselskaber på højtryk for at udvikle en behandling til dem,…