Der er ikke umiddelbart udsigt til større udsving på det danske obligationsmarked fredag, efter at handlen med de amerikanske statspapirer også…