Sammen med kolleger på Aalborg Universitet er Jens Laurids Sørensen, ph.d. og lektor på Institut for Kemi og Biovidenskab, på en mission. De vil…