Da regeringen nedsatte en kommission med professor ved Aarhus Universitet Nina Smith i spidsen, var målet at skabe en anden type reformer end dem,…