HTMLSå er det of­fi­ci­elt: Trump skri­ver hi­sto­rie og skal for an­den gang for en rigs­retDonald Trump skal som den første præsident nogensinde…