HTMLAna­ly­se: Hi­sto­risk magtskif­te i USA i skyg­ger­ne af pan­de­mi, øko­no­misk kri­se og trus­ler om in­tern ter­r­o­ris­meDet kan virke…