HTMLEjer af Lag­ka­ge­hu­set by­der på Leo Phar­ma: Det hem­me­li­ge mil­li­ardspil om me­di­ci­nal­virk­som­he­den be­væ­ger sig ind i sin…