Hvis man søger om at få del i nogle af de økonomiske hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, kan man med en rimelig forventning have svar…