Erhvervsstyrelsen har med øjeblikkelig virkning lukket Det Centrale Virksomhedsregister (cvr), efter styrelsen er blevet opmærksom på, at der pga….