Lundbeck har indsendt en registreringsgodkendelse for migrænemidlet Vyepti (eptinezumab) til Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, der har…