Da Øresundsbroen åbnede i 2000, var det bl.a. med forestillingen om en fremtidig, stærk Øresundsregion, der kunne drive vækst og innovation i de…