Hvis du for ti år siden havde spurgt en økonom om, hvorfor renterne er så lave, så havde du fået svaret, at det skyldtes centralbankernes kraftige…