Olieselskabet Shells resterende danske forretning, som omfatter selskabets olieraffinaderi i Fredericia, er blevet solgt til den amerikanske…