Som konsulent i McKinsey og chef for forretningsudvikling i Novozymes var Michael Haase vant til, at der hver måned blev sat penge ind på hans…