Et fire år langt præsidentembede med Donald Trump i spidsen lakker nu mod enden og har undervejs blusset op i sammenstød, der har skabt uro blandt…