Op til 2,5 mio. euro, eller knap 19 mio. kr., er på højkant, når en virksomhed søger om støtte i EU’s Innovationspulje til sit projekt. Derfor er…