Et af de opløftende momenter under corona-håndteringen har været trepartsaftalerne – at regeringen og arbejdsmarkedets parter gang på gang er…