Den forhenværende LA-minister Simon Emil Ammitzbøll-Bille sagde det således i et enkelt tweet:“Den liberale del af det borgerlige Danmark har så…