Sagen om ulovlig adskillelse af asylsøgende ægtepar, hvor den ene part var under 18, vil næppe føre til en rigsretsdom over tidligere…