Den danske finanssektor er i disse år stærkt presset af reguleringsdrevne opgaver som compliance og hvidvask af penge. Det er opgaver, der skal…