Ambitionen var klar, da Forsikring & Pension (F&P) i 2017 lancerede fire initiativer, der skulle sikre øget gennemsigtighed omkring de…