EU-Kommissionen har på vegne af de 27 medlemslande indgået aftale med den amerikanske producent Moderna om køb af yderligere 150 mio. vacciner i…