Et nyt lovforslag vil slå fast, at ATP kan udbetale bonus alene til pensionister og vil samtidig fjerne Finanstilsynets kontrol med, om det udløser…