EU-landenes diplomater er parate til at rykke ud straks, skulle der komme hvid røg fra de igangværende forhandlinger i Bruxelles mellem…