Først påstod Dansk Erhverv i Børsen, at fællesoffentlige indkøbsaftaler ikke skaber værdi, og at der ikke er plads til de små virksomheder. Som…