Den 21. januar 2021 underskrives en ny aftale mellem Californiens Landbrugs- og Fødevareministerium og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og…