Borgerne i området ved de nedgravede mink tæt på Boutrup Sø og Gryde Å ved Holstebro kræver handling nu. De nedgravede mink skal fjernes.Den…