Det er overvågning, og der skal findes en løsning, så kundernes privatliv beskyttes, men en samkøring af data fra banker og myndigheder kan ifølge…