Da 2020 startede, betalte ingen danskere minusrenter af deres private opsparinger i banken. Lidt over 12 måneder senere opkræver bankerne…