Restriktioner og nedlukninger har som bekendt betydet, at en stor del danskere har fået vendt op og ned på deres hverdag.Og noget kunne tyde på, at…