“Mit dream team.”Det kalder Johnny Noisen de fem kandidatstuderende fra hhv. CBS og DTU, der i efteråret 2020 udarbejdede et projekt relateret til…