Den danske advokatbranche trækker det tunge skyts frem i skydeskåret i deres reaktion på Konkurrencerådets dugfriske rapport om konkurrencen i…